Tenim un govern realment d’esquerres? : El Govern omplirà la costa catalana amb 6.000 amarratges nous

 

http://www.e-noticies.com

El Govern ha aprovat el Pla de Ports de Catalunya,  que suposarà l'ampliació dels ports ja existents per tal d'augmentar l'oferta d'amarratges, que en el cas de la nàutica esportiva suposarà la creació de prop de 6.000 places noves. Catalunya compta amb 47 ports repartits entre els prop de 780 quilòmetres de costa. D'aquests, dos corresponen a les autoritats portuàries de Barcelona i  Tarragona i la resta a la Generalitat de Catalunya. La majoria d'ells són esportius, excepte tres destinats a activitats comercials (Sant Carles de la Ràpita, Vilanova i Palamós) i dos més per a usos industrials (Alcanar i Vallcarca). Dels ports sobre els quals la Generalitat exerceix competència plena, fins a 17 són utilitzats també per a activitats pesqueres.  

[@more@]

 

El pla, tanmateix, va ser sotmès a informació pública el mes de juny passat per a tots els ciutadans i organismes interessats durant el període d'un mes. Durant aquest procés, s'han recollit alguns suggeriments de caràcter ambiental, tècnic i urbanístic,  tot i mantenir l'esperit i els objectius bàsics del text. 

Tot i que el Pla del 2001 preveia la possibilitat d'efectuar revisions, el DPTOP ha decidit impulsar-ne un de nou, que inclou tots els nous instruments de protecció del litoral, com ara els espais inclosos al PEIN, els de protecció especial, la Xarxa Natura 2000 i la planificació desenvolupada en el marc dels plans directors urbanístics del sistema costaner (PDUSC). El Pla recull una previsió de la inversió general de 3.007 milions d'euros prevista per a aquest període, incloent les corresponents als Plans Directors dels Ports de Barcelona i Tarragona, un 66% de les quals corresponen a la iniciativa privada.