CANVI D’ADREÇA

A partir d’avui tots els articles els publicaré en aquesta adreça:

http://www.municioperlaindependencia.wordpress.com/

(MUNICIÓ PER LA INDEPENDÈNCIA NACIONAL . SEGONA PART)