El ministeri d’Indústria manté el silenci davant el tancament imminent de TV3 al País Valencià

http://www.vilaweb.cat

La Generalitat Valenciana ha comunicat a Acció Cultural del País Valencià que dimarts que ve a les nou del matí tancaria el repetidor de la Carrasqueta. La negativa de l'entitat a signar la notificació pot fer que la clausura s'endarrereixi un o dos dies, però, tot fa pensar que la setmana vinent ja s'haurà executat. Només el ministeri d'Indústria pot aturar el tancament immediat, però ara per ara no s'ha posat en contacte amb ACPV ni s'ha pronunciat sobre les intencions del govern valencià, per més que nombroses entitats del país li han demanat que compleixi els acords verbals fets amb Acció Cultural. L'entitat, propietària dels repetidors, considera el tancament del tot injustificat. No només perquè vulnera els principis de llibertat d'expressió i d'informació, sinó perquè no s'ajusta a la legalitat.

La recent llei que atorga al Consell la capacitat d'inspeccionar i sancionar en matèria de televisió digital envaeix la competència estatal en telecomunicacions.

Segons ha explicat avui l'advocada d'ACPV, Mercè Teodoro, la llei valenciana del sector audovisual (1/2006) envaeix competències estatals perqué és el ministeri d'Indústria qui organitza els espais i les freqüències de televisió digital i qui és titular de les freqüències per on emet TV3.

A més, la norma per la qual la Generalitat Valenciana ha tramitat l'expedient sancionador està impugnada pel govern espanyol. I encara un altre element: l'expedient es basa en unes comprovacions tècniques d'emissions que es van fer al maig del 2006, és a dir, dos mesos abans de l'entrada en vigor de la norma que atorga a la Generalitat la potestat sancionadora.

Mercè Teodoro també ha recordat que el tancament de les emissions de TV3 és contrari a la Carta sobre llengües regionals i minoritàries de la Unió Europea.

Per tot això, ACPV demanarà al Tribunal Superior de Justícia del País Valencià que aturi el tancament, però el jutge pot tardar mesos o anys a pronunciar-se. Mentrestant, TV3 continuarà tancada al País Valencià. Només el ministeri d'Indústria espanyol pot evitar-ho, però ara per ara ACPV no n'ha rebut cap notícia.

Veus contra el tancament

Aquestes últimes hores s'han alçat nombroses veus contra aquesta mesura. S'han pronunciat la Unió de Periodistes Valencians, Escola Valenciana, l'Escola Gavina, Compromís pel País Valencià, el candidat del Bloc, Enric Morera, Esquerra Republicana (pdf) i el Grup de Periodistes Ramon Barnils.

[@more@]