Rangel, Plenells i Nadal

S'ha veure si el senyor Rangel és responsable polític del que presumptament ha fet el senyor Eduard Planells, regularitzar la situació legal de diversos mafiosos russos a canvi de diners, però en tot cas el que ja està més que demostrat és que el senyor Joaquim Nadal és responsable polític del que va passar amb les obres del Carmel, allò va ser molt greu, el Sr. Nadal no n'és el culpable però sí el responsable polític d'aquells fets i hauria d'haver dimitit tal com va fer el senyor Antoni Asuncion quan es va fugar el senyor Roldan a l'estranger.

[@more@]