MANIFEST: per un canvi real a ERC

www.reagrupament.cat

 

 

MANIFEST: per un canvi real a ERC

 

Les persones sotasignants, militants d’ERC, entenem el proper Congrésd’ERC com una oportunitat per redenir la seva estratègia per alspropers anys, regenerar complicitats amb la societat catalana, millorarl’organització interna del partit i invertir la gran davallada desuport electoral que ha patit el partit en les darreres eleccionscatalanes, municipals i espanyoles.

Per això, volem manifestar els següents punts:

1. Considerem necessària una renovació en profunditat de l’organització i la direcció del partit per tal que esdevingui un partit obert a la societat, plural, participatiu i que integri les diferents sensibilitats que hi conviuen.

2. Pensem que al partit li cal un procés de modernització per tal de poder afrontar els reptes presents i futurs amb la màxima eciència i ecàcia possibles, i això implica incorporar experts que des de diferents disciplines enriqueixin el debat i aportin professionalitat al partit.

3. Entenem que, per mantenir la credibilitat del discurs d’ERC, és fonamental mantenir una clara separació entre govern i partit, de manera que les persones que ocupen càrrecs al Govern de la Generalitat no siguin alhora membres de l’Executiva Nacional d’ERC, així com una limitació del nombre de mandats de les persones que ocupin la Presidència i la Secretaria General. Al mateix temps cal incorporar mecanismes que garanteixin una comunicació uida entre els representants al Govern i al partit.

4. Som del parer que l’actual línia política seguida per la direcció del partit  està portant ERC a un procés de pèrdua de perl propi, fet que dilueix el seu missatge i fa que aquest no arribi amb claredat a la ciutadania. Considerem, doncs, imprescindible un canvi d’estratègia política d’ERC, gestionant de manera diferent la seva participació en l’actual Govern de la Generalitat i cercant noves complicitats per tal de fer avançar la societat catalana en els valors republicans i cap a la plena sobirania.


Vistes les diferents candidatures per a aquest proper Congrés, lespersones sotasignants considerem que, malgrat que totes presentenaportacions interessants, la que pot incidir més positivament en elsdiferents punts esmentats i liderar els canvis esperats és la deReagrupament.Cat, encapçalada per Joan Carretero i Rut Carandell.

Països Catalans, 20 maig de 2008

adhesions: per.un.canvi.real.a.erc@gmail.comAquest correu electrònic és protegit contra spam bots, necessiteu JavaScript habilitat per veure’l