Daniel Solano: El nou projecte Carretero

http://www.poliblocs.cat

L’anunci de Carretero de crear una entitat política transversal amb
l’únic objectiu de la independència és una gran notícia. Tanmateix, per
a que el projecte sigui realment transversal i pugui aglutinar electors
provinents de totes les altres formacions polítiques, l’ideal seria que
no fos un partit polític, sino una plataforma ciutadana electoral, amb
l’únic propòssit d’assolir l’alliberament del país. Llavors, el
projecte seria veritablement transversal.
Si no fora possible, perquè la llei impedeix que es pugui presentar com
a candidat res que no sigui un partit polític, llavors, Carretero
hauria de deixar ben clar que el nou projecte és un partit
ideológicament transversal, molt ben connectat amb les entitats socials
independentistes, amb la intel·lectualitat i amb la ciutadania. Un
partit que es desfaria només aconseguir la independència. Un partit que
seria assambleari i tindria en el consell assessor bona part de la
intel·lectualitat del país. Es a dir, malgrat ser un partit polític,
tècnicament parlant, hauria d’actuar com una plataforma ciutadana a la
pràctica.
Com dèiem, aquesta plataforma cívica electoral constituida com a partit
per obligació hauria d’incloure totes les entitats ciutadanes
independentistes, que no son poques. I hauria de bastir-se sobre la
premisa que una vegada aconseguida la independència, es desfaria i
deixaria pas als partits tradicionals. D’aquesta manera, el nou
projecte tampoc xocaria amb les formacions polítiques, sinó que més
aviat es constituiria com un front nacional político-social unitari.
Carretero compta amb les meves simpaties i és un bon candidat a liderar
un projecte d’aquestes característiques. La seva proposta, si es
planteja convenientment, podria ser l’inici del compte enrere envers la
independència. Qui pot dubtar a hores d’ara que l’equilibri de forces
entre ERC, CiU, ICV no permetia avançar políticament un independentisme
que, a nivell social, esta creixent més que mai. I com asseguren els
estudis del Cercle Sobiranista, d’independentistes n’hi ha a totes les
formacions, fins i tot al PSC o al PP, malgrat que el gruix el trobem
entre els electors d’ERC, CiU i ICV.
Per aquest motiu, cal que el nou projecte de Carretero, que es podria
dir ‘JUNTS per la Independència’ o algun cosa així, sigui el més
semblant a una plataforma electoral ciutadana. Cal sumar
independentistes de totes les formacions. Amb un sol i únic lema: JUNTS
per la Independència. Ha de ser una plataforma que no entri en l’eterna
càbala de l’eix esquerra-dreta, que tant ens desuneix. Deixem les
discussions bizantines per després del nostre alliberament i avancem
units envers la independència.