Salvador Sostres: Cal que Saura sigui fulminantment cessat del seu càrrec

LLIR ENTRE CARDS

Qualsevol canalla

Salvador Sostres

 

 

Els comunistes es passen la vida parlant de la recuperació dela memòria històrica, fent voleiar banderes republicanes i volentexhumar cadàvers i després ve Saura i, en una confusió inconcebible delque és la llibertat, autoritza a Arenys de Munt una manifestaciófalangista. Sempre acaben coincidint i tocant-se, els totalitarismes.De fons, però, hi ha una gravetat més profunda, que és que aquestamanifestació és un intent d’intimidar la consulta sobre laindependència de Catalunya que aquell mateix dia se celebrarà també alpoble. Saura equipara així el dret democràtic de fer una consultapopular amb la manifestació d’un grupuscle antidemocràtic -ianticonstitucional, com sol dir-se- i al qual, i com bé ha esgrimit elnotari Alfons López Tena, caldria aplicar-li la llei de partits. Permolt menys del que la Falange ha representat i encara representa,Batasuna està minuciosament il·legalitzada. Joan Saura no només creadesafecció política i empobreix el prestigi de les institucions sinóque crea precedents de nul·la qualitat democràtica permetent que elsque són contraris a la llibertat i a la democràcia se sentin legalmenti moralment equiparats a aquells que vulguin exercir el seu legítimdret de vot en la consulta del proper dia 13 de setembre. Una consultacom aquesta, que hauria de ser objecte d’especial promoció per part deles administracions per tal d’eixugar l’abstencionisme, resulta que nonomés no ha tingut cap complicitat de la Generalitat sinó que a més amés està sent miserablement boicotejada i posada en perill donant vialliure als qui tan sovint s’han mostrat partidaris de mètodes molt pocrecomanables per aconseguir llurs objectius. En qualsevol país d’unanormal salut democràtica, aquest incident seria suficient perquè Saurafos fulminantment cessat del seu càrrec, però Catalunya viu en aqueststemps segrestada per un govern de perdedors que es necessiten entreells per no caure, i aquesta nació s’ha convertit en un impune campiqui pugui per a qualsevol canalla.

diari AVUI, pàgina 29. Dissabte, 22 d’agost de 2009