MANIFEST DE SUPORT A LA CONSULTA SOBRE LA INDEPENDÈNCIA

Trenta anys després de la recuperació de les nostres institucions d’autogovern, que han
suposat un avenç, tot i que limitat, en el benestar de la societat catalana i en
l’aprofundiment de les demandes socials, econòmiques i culturals que se’ns han plantejat
durant aquests temps, constatem que, en un món globalitzat com l’actual, Catalunya es
troba en una cruïlla històrica difícil i, a la vegada, decisiva.
 
El manteniment i la contínua millora del nostre país com un model de societat avançada i
moderna, competitiva i capdavantera en la transmissió de valors cívics i socials
progressistes necessiten assolir nous objectius i requereixen nous instruments que no
permeten l’actual marc constitucional espanyol.
Aquestes polítiques ambicioses que requerim no són factibles sense un nou marc polític i
jurídic. L’actual marc, amb serioses limitacions que les recents reformes estatutàries han
posat al descobert, agreujat per l’històric i persistent espoli fiscal que no podrà resoldre el
nou finançament, fa del tot impossible la realització d’aquestes polítiques ambicioses i les
inversions necessàries per fer front, amb garanties d’èxit, als reptes de la globalització.
Per tot això cal que puguem exercir el dret de decidir sobre quin marc jurídic i polític convé
a la Catalunya d’avui: Independència? Autonomia? Els catalans i les catalanes volem
exercir un dret democràtic i cívic que cal que totes les institucions, sorgides de la voluntat
popular, pregonin i defensin. Més encara quan sabem que exercir aquest dret és la
manera que avui disposem els catalans i les catalanes per encarar el nostre futur amb
garanties de progrés i cohesió social. Progrés i cohesió social necessaris i íntimament
lligats a una més gran llibertat i capacitat del país per decidir les polítiques pròpies.
Ha arribat el moment que els catalans i catalanes decidim el nostre futur. És el moment
d’apostar amb decisió si volem esdevenir una nació sobirana plenament reconeguda en el
context internacional i desplegar totes les nostres capacitats col·lectives.
Els sotasignats, persones procedents de diversos àmbits i sectors de la societat
catalana, del món professional, cultural, esportiu, agents socials i econòmics, manifestem
el nostre compromís amb els valors cívics i democràtics. I voldríem que se’ns reconegués,
als catalans i catalanes, com a integrants d’una nació compromesa amb aquests valors.
Per això donem suport a la Consulta sobre la Independència que se celebrarà el
proper 13 de desembre en més de cent cinquanta localitats catalanes. Les quals,
organitzades des de la societat civil, són una mostra de la vitalitat i empenta de la seva
ciutadania.
 
Finalment, fem una crida a la ciutadania perquè participin i vetllin pel funcionament cívic i
democràtic de la consulta.

Novembre de 2009