Els canvis en el padró de Vic són legals, segons l’informe encarregat per l’ajuntament

www.vilaweb.cat

L’informe jurídic encarregat al bufet d’advocats Roca Junyent per l’ajuntament de Vic assegura que no permetre l’empadronament dels immigrants en situació irregular ‘no pot ser incorrecte o contrari a la llei de cap de les maneres’. L’ajuntament ha emès un comunicat on informa que després de rebre l’informe ha registrat una instància a la subdelegació del govern espanyol a Barcelona dirigida al ministre de l’Interior en el qual li reclama que informi per escrit sobre els requisits sobre els passaports que presenten els immigrants per poder ser inscrits al padró. D’aquesta manera, afirma que la llei distingeix entre els estrangers comunitaris i els d’altres països, als quals ‘en estricta aplicació i respecte a allò que estableix l’apartat 2 de l’article 25 de la Llei 4/2000, és imprescindible que s’acompanyi del preceptiu visat’.