Una enquesta de Joan Laporta assegura que la majoria dels habitants de Catalunya vol un Estat propi

http://www.laporta2010.cat

      El 47,3% dels catalans està a favor de l’Estat propi. Així es desprèn d’una enquesta feta aquest febrer entre més de 1.550 persones majors de 18 anys d’arreu de Catalunya. La mostra indica que el 45,3% actualment no hi estarien a favor, mentre que un 7,4% no ho saben o no contesten quan se’ls pregunta per aquesta qüestió. 

L’estudi, encarregat per aquest web, revela que és entre les persones de 35 a 49 anys on hi ha la major voluntat de tenir un Estat propi (51,5%), seguida de les persones de 50 a 64 anys (49,2%). Els majors de 64 anys i els joves d’entre 18 i 24 anys s’hi mostren favorables en un 47,9%, mentre que entre la població de 25 a 34 anys la voluntat que Catalunya sigui un Estat propi és del 39,1%.

Per territoris, més de la meitat dels lleidatans (59,6%), dels gironins (59%) i dels tarragonins (54,8%) expressen la seva preferència per un Estat propi. A Barcelona el percentatge se situa en el 44,1%.

Pel que fa a la intenció de vot en les properes eleccions, els electors de Reagrupament (96,7%) i d’ERC (92,7%) són els que expressen aquesta voluntat amb major percentatge, seguits dels electors de CiU (56,4%), ICV-EUIA (48,9%) i PSC (32,4%).

Només un 11,9% se sent espanyol o més espanyol que català

L’enquesta revela també que tan sols un de cada deu ciutadans que viu a Catalunya se sent només espanyol (5,5%) o més espanyol que català (6,4%). Per contra, més de 8 de cada 10 dels enquestats diuen sentir-se únicament catalans (21%), més catalans que espanyols (26,2%) o igual de catalans que espanyols (37,6%).

L’estudi destaca finalment que el 56,5% dels enquestats s’expressen habitualment en català, enfront del 42,5% que ho fa en castellà o altres llengües diferents.

Laporta obté un 5,3, per davant de la majoria de polítics

Els catalans valoren Joan Laporta amb un valor mig de 5,30. Cal destacar la repartició força homogènia de percentatges entre els enquestats que el valoren amb un 5 o més. Un 9,1% dels enquestats puntuen Laporta amb un excel·lent.

Aquest 5,3, una valoració força positiva, se situa per damunt de la nota que obtenen la majoria de polítics de Catalunya, la majoria dels quals no arriba a l’aprovat.

El 97,4% coneix Joan Laporta

L’enquesta assenyala que el 97,4% del catalans coneix Joan Laporta, dada que indica un alt grau de coneixement en tots els segments analitzats. Tot i que no existeixen grans diferències entre els segments de població, els homes (98,4%), la franja d’edat més jove (99,1%) i els habitants de Barcelona ciutat (98,7%) són els que més coneixen Laporta.

 

POSTDATA:  tinguem en compte que l’enquesta l’han contestat 1550 persones que viuen a Catalunya, no totes catalanes. Si s’hagués preguntat només als catalans el percentatge seria encara més alt.